1 Сряда
2 Четвъртък
3 Петък
4 Събота
5 Неделя
6 Понеделник
7 Вторник
8 Сряда
9 Четвъртък
10 Петък
11 Събота
12 Неделя
13 Понеделник
14 Вторник
15 Сряда
16 Четвъртък
17 Петък
18 Събота
19 Неделя
20 Понеделник
21 Вторник
22 Сряда
23 Четвъртък
24 Петък
25 Събота
26 Неделя
27 Понеделник
28 Вторник
29 Сряда
30 Четвъртък
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"