Какво представлява Дислексията?

Дислексията е неспособност за четене и разбиране на прочетеното. Объркват се някои букви с други например „б“ с „д“ или „н“ с „п“. Понякога се разместват местата на буквите в думите или хората пишат, както говорят. Дислексията не е вид умствено изоставане и дори понякога при наличието й се наблюдават феноменални способности в други направления.

Хората с дислексия не правят еднакви грешки. Те правят, обаче, еднакви по смисъл грешки, например:

  • Способност да четат дума на една страница, но на другата не могат да я разпознаят
  • Познават писмената форма на една дума, но не могат да я разпознаят в гласов вид.

Трудности при децата с дислексия

- неефективност на работата или системата на краткосрочната памет

-недостатъчни фонологични умения за обработка, причиняващи проблеми със свързването на буквените модели със съответните звуци 

- затруднения с автоматичността

- област от проблеми, свързани с визуалната обработка

 

 

Митове за дислексия

 

Дислексията е резултат от мозъчно увреждане. 

Терминът дислексия се ражда от изследвания на хора с мозъчно увреждане, но децата с дислексия нямат мозъчно увреждане.

Думите ”jump around on the page ” - “скача по страницата”се отнася за хора с дислексия.

Дислексията е проблем с езиковата обработка на фонемно ниво, не толкова зрителен проблем. 

Обръщането на букви и думи е белег за дислексия.

Обръщането на букви и думи е типично за деца до 7 години.

 

По Joan A. Williams and Sharon A. Lynch

 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"