07 Ноември `12 За периода от 18 септември до 18 октомври сайта на образователния софтуер е посетен от 1229 души в рамките на 2322 посещения. Средният брой посещения на ден за указания период е 77.

За периода от 18 септември до 18 октомври сайта на образователния софтуер е посетен от 1229 души в рамките на 2322 посещения. Средният брой посещения на ден за указания период е 77. Сайтът „Ела с нас” е бил посетен 2 277 пъти от потребители на територията на България. Има и посещения и от САЩ, Великобритания, Испания и други държави. 

По отношение на разпределението на посещенията по градове можем да отбележим, че интересът от най – големите български градове – София, Пловдив и Варна – е значителен, но като цяло проявен интерес има от почти всяка точка от страната. Водещата посещаемост от гр. София – 60,68 % - е логична, т.к по софтуерната програма са проведени обучения на ученици с и без СОП, на професионалисти, работещи с тях, и на родители от включените в проекта „Заедно на училище” 11 училища. Показателен е обаче и високият процент посещаемост – приблизително 40 % - от другите населени места, в които не е имало организирано популяризиране на продукта.

Важен факт е, че 47,72 % от посетителите на сайта се връщат повторно да използват сайта. От тези 1108 посетители приблизително 30 % - 312 души са осъществили между 9 и 200 повторни влизания в различни страници на сайта през горепосоченият период.

По последни данни, най – много посещения има в страниците на игрите в софтуера – 2655. Маркер за интереса към тях е високата степен на използване на страницата за регистрация (699) и тази с наръчника /инструкциите за използване/ на софтуера за деца и ученици със СОП (601).

Данните за създадените лични профили на сайта „Ела с нас” в периода на 1 месец са следните:

-регистрирани деца: 50

-регистрирани родители: 35

-регистрирани експерти: 34

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"